Disclaimer

Algemeen

BlackGATE B.V. (Kamer van Koophandel 60401133), hierna te noemen BlackGATE, verleent u hierbij toegang tot http://www.blackgate.nl (de website) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. BlackGATE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen, toe te voegen en te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BlackGATE spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BlackGATE. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BlackGATE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.